Gimnastika Zemun

Lokacija - OŠ Svetozar Miletić - Nemanjina 25


Premestena lokacija kluba kod starog Merkatora - Goce Delcev 38.