Gimnastika Novi Beograd

NOVI BEOGRAD - KOD STAROG MERKATORA

Lokacija - Goce Delčeva 38
Termini:
utorak i cetvrtak od 17 do 18h   deca od 4-7 god
utorak i četvrtak od 18 do 19h. deca od 7-9 god
utorak i četvrtak od 19 do 20h. deca preko 9 god