Gimnastika Novi Beograd

NOVI BEOGRAD - KOD STAROG MERKATORA

Lokacija - Goce Delčeva 38
Termini:
Grupa/dan UTO ČET
Gimnastika - 4-6 god 17:00-18:00h 17:00-18:00h
Gimnastika - 6-8 god 18:00-19:00h 18:00-19:00h
Gimnastika - 8-10 god 19:00-20:00h 19:00-20:00h
Gimnastika preko 10 god 20:00-21:00h 20:00-21:00h