Muška sportska gimnastika

Gimnastički višeboj predstavlja osnovu svih takmičenja u ovom sportu koji je namenjen i ženama i muškarcima. Na osnovu prirodnih karakteristika naših tela, gimnastičke discipline ipak su podeljene po polovima.

Muškarci se takmiče u 6 disciplina:

  • parter
  • konj sa hvataljkama
  • preskok
  • razboj
  • vratilo
  • krugovi

Vežbe na parteru prvenstveno pokazuju snagu, fleksibilnost, gracioznost i dobru ravnotežu gimnastičara. Svaka pojedinačno izvedena vežba na parteru sastoji se od pokreta poput salta i poprečne ose, koji stvaraju zanimljivu kompoziciju. Cilj izvođenja vežbi na parteru je da gimnastičar iskoristi kompletan prostor koji mu je na raspolaganju, uz naglašavanje izvršenih vežbi.

Vežbe na konju sa hvataljkama se izvode lagano i kontinuirano sa kružnim pokretima. Posmatrajući vežbe na konju sa hvataljkma stičemo utisak jedne elegantne kompozicije, koja je izvedena sa velikom preciznošću i unapred dobro osmišljenim pokretima.

Vežbe preskoka započinju zaletom koji doseže i do 25 metara. Nakon zaleta sledi naskok na dasku i sunožni odraz, nakon čega se sa skupljenim nogama, gimnastičar lagano odgurne odema rukama od konja. Ova vežba ističe u prvi plan brzinu i snagu gimnastičara, kao i njegove akrtobatske veštine.

Razboj sačinjavaju paralelne šipke koje se nalaze na određenoj visini, čiji je zadatak da testiraju okretnost i snagu gimnastičara. Od gimnastičara koji izvodi vežbe na razboju se očekuje da pokaže svoju fleksibilnost, umeće, gracioznost i sposobnost koordinacije tela.

Vežbanje na vratilu podrazumeva izvođenje vežbi, koje se sastoje od kontinuiranih pokreta usled kojih gimnastičar ne sme dodirivati šipku od vratila svojim telom. Hvatovi, rotirajući pokreti i kombinacija svega toga čine vežbe na vratilu spektakularnima i ukazuju na to da je moguće p granice svojih sposobnosti.

Gimnastički krugovi objedinjuju niz vežbi čiji je zadatak da demonstriraju snagu i izdržljivost gimnastičara. Budući da se sve vežbe izvode u vazduhu, od gimnastičara se očekuje izuzetna moć nošenja vlastitog tela u rukama. Serija okretaja i skok koji podrazumeva akrobatsku tačku, imaju za cilj naglašavanje veština i umeća gimnastičara.