Vesti

Od 06 jula klub ne radi zbog prevelikog rizika od Korone. Radicemo samo individualne treninge po potrebi. 

Od 15 oktobra do 1 novembra necemo imati treninge na lokaciji Sajam zbog sajma knjiga - to je jedini sajam za koji se mi pomeramo u toku godine. Sledecu clanarinu umanjujemo za 50%.